Đang mở bán

SGO La Emera Phú Yên, Tuy Hòa, Phú Yên

Đại lộ Hùng Vương - Xã Bình Kiến - Thành Phố Tuy Hòa - Phú Yên