Sắp mở bán

Mường Khến Heritage

Tiểu khu 1, ngã 3 Mãn Đức – Giao giữa QL6 và QL 12B - Thị Trấn Mường Khén - Huyện Tân Lạc - Hòa Bình