Đang mở bán

KDC Thịnh Lang

Cầu Hòa Bình 2, đường Thịnh Lang - Phường Thịnh Lang - Thành Phố Hoà Bình - Hòa Bình