Đang mở bán

KĐT Phương Đông Vân Đồn

Khu kinh tế Vân Đồn - Xã Đông Xá - Huyện Vân Đồn - Quảng Ninh