Đang mở bán

Lam Sơn Nexus City

Đường Thân Nhân Trung - Phường Mỹ Độ - TP Bắc Giang - Bắc Giang